התמכרות להימורים:טאותרפיה

לאתר החדש : https://www.taotherapy.co.il/12steps

https://www.taotherapy.co.il

טאותרפיה – פסיכותרפיה לטיפול בהתמכרויות

טיפול בהתמכרות להימורים

בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית במספר המכורים הפונים לטיפול בעקבות בעיית הימורים בקרב ספורטאים . אנחנו, שמטפלים בהתמכרויות ומכורים, יודעים להעיד שההתמכרות להימורים היא לא פחות מ"מכת מדינה". זאת התמכרות קשה ביותר, עם השלכות הרסניות למכור עצמו ולכל מי שנמצא בסביבתו.

מהמר כפייתי אינו עונה בהכרח לסטריאוטיפים המקובלים. לרוב מדוברבאנשיםאינטליגנטים, לוקחיםסיכונים, רובםבעליהישגיםמקצועייםמרשימים. חלקנכבדמהםמתפקדכהוריםוכאנשימשפחהברמהגבוהה,לפחותלמראיתעין. הסובביםאותםחשיםשהםלאזמיניםרגשית, אךהמהמרמקריןסמכות, יכולתבביצועמשימותוהתנהגותשנראיתאחראית.מהמריםרביםהםבעלימשאביםפיננסיים, ובהתאםלכךגודלהרווחיםוגודלההפסדים. מהמריםרביםבאיםמרקעניהולי, צבאיאוספורטיבי. הםרגיליםלתפקודגבוהבמצבילחץ, וחשיםבנוחכלעודמבחינתםהכוחוהשליטהבידיהם.אחת מקבוצות הסיכון המובהקות להתמכרות להימורים היא ספורטאים מהשורה הראשונה.

ג' הגיע אלי לטיפול לאחר הפסד של מעל מיליון שקל במהלך תקופה קצרה של כמה חודשים. אשתו ידעה שהוא מהמר אבל כשגילתה את גודל הבור הכספי שנוצר איימה עליו בגירושים וחשיפת הבעיה באמצעי התקשורת. וכמו שהוא עצמו מעיד: "לאהייתהליברירה. או טיפול או לעוף מהחיים שלי, ומהליגה."

ג' משחזר את הכניסה להתמכרות: "אני על המגרש מהיום שאני זוכר את עצמי. בגיל 15כבר התאמנתי עם קבוצה מסודרת והיו הרבה ציפיות ממני. אבא שלי היה בד"כ מסיע אותי לאימונים ובדרך הביתה היינו עוצרים בתחנת הטוטו והוא היה מתעקש למלא טפסים. כל שבוע הוא היה בטוח שהשבוע "אנחנו לוקחים בענק". ואמנם לפעמים הרווחנו, אבל רב הפעמים הפסדנו. למרותשזהלאהיה שלי אלא של אבא, הלבשלידפקבכלפעם שהיינו משלמים על הטפסים. לימים חברים בקבוצה ספרו לי על הבטים והבטיחו ששם זה כמעט בלי סיכון וכסף גדול. יש גם אשליה שזה מתבסס על ידע. וכך התחלתי את הרומן שלי עם הבטים. כשהרווחתיחשבתישאניבלתימנוצחורקרציתילשחקולהרוויחעוד. כשהפסדתי, אמרתילעצמישזאתרקתקלהקטנהוהכפלתיאתהסכוםכדילהרוויחאתהכסףשליחזרהפלוסרווח. כמובןשזהלאעבד, המשכתילצבורחובותבקצבמסחרר. אתהבמצבשאתהחייבהמוןכסף. אתהמביןשאתהבצרותצרורות, אבלאתהלאמצליחלהפסיק. יום ג' הפך להיות היום הכי נוראי בשבוע. כשהשליח היה מגיע הייתי מרגיש שעולמי חרב. היו ימים שלא הצלחתי לצאת מהמיטה וברור שלא הגעתי לאימון."

מחלת ההתמכרות היא מחלה שבאה לידי ביטוי בכל הרבדים של הקיום האנושי – הפיזי, הנפשי והרוחני ולכן הטיפול בהתמכרות חייב לתת מענה לכל הרבדים הללו. אנו שואפים להפסיק את הדפוס ההתמכרותי (ההימורים), נשאף לבדוק יחד עם המהמר את הרגשות והנסיבות שדוחפים אותו לשימוש (נפשי/רגשי) ונרצה למצוא עבורו משמעות ויעוד בחייו (רוחני).

בשלב ההתחלתי של הטיפול בטאותרפיה אנו משתדלים לחבר את המטופל לחוסר האונים שלו מול ההתמכרות ומציפים כמה שיותר את המחירים שהוא משלם בכל תחומי חייו על ההתמכרות שלו. החיבור לסבל מעצים את הרצון לטפל בבעיה וממחיש עד כמה המחלה פעילה בכל מקום, לא רק בהימורים עצמם.

ההתמכרות להימורים מאופיינת ע"י דפוסי התנהלות דומים אצל מרבית המכורים:

  • הם שתלטנים וכוחניים ודורשים ציות כמעט מוחלט לכל בקשותיהם ע"י הסובבים אותם.

  • רבים מהם מגיעיםמרקעשבוהפגינוכלפיהםנוקשותוהעמידובפניהםציפיותגבוהות.

  • רוב המהמרים הכפייתיים חוו בעבר זכייה גדולה שהייתה מלווה בתחושות של אושר, סיפוק, ניצחון והרגשה כללית של ריגוש אדירה, והכמיהה לחוות זאת שוב מושכת את המהמר באופן בלתי נשלט.

  • ככל שהזמן עובר המחירשהםמשלמיםבכלתחומיהחיים גם הוא הולך וגדל -החשדותכלפיהם, רגשותהאשמהוהבושה, הסודיותוהבידודשבחייהם, מתחנפשישעםהזמןמתבטאבהידרדרותבמצבםהבריאות, והזנחהבתחומיםרביםשלהחיים.

  • הםנוטיםלהיותבעלי "פתילקצר", התפרצויותזעםואיומיםכצורהלביטויהכעס.

  • העיסוק בספורט ברמה גבוהה מאפשר הכנסה גדולה והיעדרויות על בסיס קבוע מהבית. לכן, בהרבה מקרים לוקח הרבה זמן עד שהבעיה נגלית לעיני הקרובים למכור.

בהמשך הטיפול בטאותרפיה חשוב לתת למהמר הרבה כוח ותקווה המתבססים על ניסיונם של מהמרים כפייתיים שהצליחו להיגמל ונשארים נקיים לאורך שנים. ההימנעות מהימורים תאפשר התחלת הבדיקה של האישיות ההתמכרותית, הרקע וההיסטוריה האישית והמשפחתית כמו גם דפוסים התמכרותיים בחיי היומיום בחלק מתחומי החיים.

מכורים לסמים טיפול בשיטת 12 הצעדים

#לימודיפסיכותרפיה #לימודיבודהיזם #בודהיזם #12הצעדים #דרמזרחיאברהם #שניםעשרהצעדים

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us